Projecten

Spouwankeronderzoek

Wallcare Nederland B.V. verzorgt gevelonderzoek, naar de kwaliteit en de verankering van het gevelmetselwerk.

Doel van het gevelonderzoek is het visueel inspecteren en op destructieve wijze onderzoek verrichten naar de kwaliteit en de verankering van het metselwerk. Hierbij wordt vastgesteld of aanvullende verankering of renovatiewerkzaamheden op korte termijn aan de gevels benodigd zijn.

Aanleiding gevelonderzoek in Nederland

De afgelopen jaren hebben zich diverse calamiteiten voorgedaan met metselwerk kopgevels in Nederland. De onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsproblemen met gevelbekleding. Vervolgens werd in 2007 door VROM-Inspectie een signaal afgegeven waarin gemeenten de opdracht kregen om gevaarlijke gevels (met name gebouwen gebouwd tussen 1940-1980 van 4 verdiepingen of hoger) te laten inspecteren en gebouweigenaren te informeren, en indien nodig te laten renoveren.

Wallcare verzorgt gevelonderzoek volgens de geldende normen (NEN, NPR, CUR)

Aanbrengen renovatiespouwankers

Regelmatig laten gevelelementen los en veroorzaken een regen van bakstenen. Dit is vaak het gevolg van het corroderen van de spouwankers.

Wallcare kan het loslaten van gevelelementen voorkomen door het bijplaatsen van roestvast stalen verankeringen waarmee het buitenspouwblad en het binnenspouwblad van een muur gekoppeld worden. Door gebruik van moderne materialen zullen nieuwe spouwankers niet corroderen waardoor een duurzame en veilige oplossing geboden kan worden voor onveilige gevels.

Wallcare beschikt over het KOMO-procescertificaat voor aanbrengen van renovatiespouwankers